search Inloggen search Registreren

Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

21
juni

Ynno

juni 21, 2024

9 views

7 belangrijke Workplace trends

Wat zijn de actuele trends in FM en Workplace Management? Drie adviseurs op het gebied van facility management en werkomgevingen delen hun inzichten. Veiligheid, inclusiviteit, welzijn, duurzaamheid en technologie zijn de belangrijkste pijlers, volgens de experts.

Dit zijn de zes ontwikkelingen die zij signaleren:

1. Aandacht voor een veilige en inclusieve werkomgeving

Helen de Baat, partner en senior adviseur bij HWRK, benadrukt het belang van veiligheid: ‘Een veilige werkomgeving, zowel fysiek als sociaal, vormt de basis waarop medewerkers optimaal kunnen presteren.’? Of een werknemer zich veilig voelt, heeft tegelijk te maken met de inclusiviteit van de werkomgeving. Sep Bartels, workplace consultant bij Colliers, vult aan: ‘Inclusieve kantoorontwerpen zijn een reactie op de groeiende aandacht voor diversiteit en inclusie, ondersteund door wetgeving en richtlijnen. Het dient als een pilotomgeving voor inclusieve verandering, waarbij de focus verschuift van specifieke aandacht voor doelgroepen naar ervaringen voor iedereen.’

2. Verbreding van het begrip werkomgeving: focus op ontmoeting en welzijn

De grenzen van de traditionele werkomgeving vervagen, constateert De Baat: ‘We werken steeds meer op verschillende locaties, met de thuiswerkplek voor geconcentreerd werk en centrale locaties voor samenwerking en ontmoeting. Dit vraagt om goede faciliteiten en een focus op ruimtes die ontmoeting en welzijn bevorderen.’

Nick Lettink, directeur en programmamanager bij YNNO, signaleert een verschuiving van de fysieke werkomgeving naar een strategische asset voor de organisatie. Voor zichtbaarheid, goede bereikbaarheid en aantrekkelijkheid als werkgever. ‘Hoe en waar deze werkomgeving moet zijn is daarmee steeds vaker een businesscase vanuit HRM-perspectief: zitten wij op de juiste plek om onze talenten aan te trekken en te behouden? Is de werkomgeving faciliterend in het behalen van de arbeidsproductiviteit die we nodig hebben?’, aldus Lettink.

3. De veranderende rol van de workplace manager

Niet alleen de werkomgeving evolueert. Volgens Lettink is de workplace manager vaker een verbinder, die in staat is om verschillende belangen te betrekken bij het ontwikkelen van de toekomstgerichte werkomgeving. ‘Ze moeten zich bezighouden met veel thema’s die alledaagse zaken lijken, maar strategisch van belang zijn. Een schot voor de boeg: klimaat en akoestiek problemen, verbeteren van ontmoeting, verbinding, duurzaamheid, gezondheid en natuurlijk niet te vergeten: een werkplek.’

4. Klimaatadaptieve werkomgevingen: duurzaamheid als basis

Bartels verwacht dat de integratie van duurzaamheid in werkomgevingen toeneemt, waarin samenwerking tussen workplace professionals en facility managers cruciale rol speelt in het creëren van? klimaatadaptieve omgevingen: ‘Een integrale aanpak van duurzaamheid versterkt niet alleen de reputatie van organisaties, maar maakt ze ook toekomstbestendig.’

5. Focus op de bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie

Organisaties denken vaker na over hun doelstellingen, met name de duurzaamheid en de maatschappelijke impact, ziet De Baat. ‘Deze focus willen organisaties graag terug laten komen in de branding van de werkomgeving. Alle geleverde diensten moeten in lijn zijn met de doelstellingen van de organisatie, wat niet alleen efficiëntie bevordert, maar ook betrokkenheid en trots onder medewerkers stimuleert.’

Alle geleverde diensten moeten in lijn zijn met de doelstellingen van de organisatie” – Helen de Baat, partner en senior adviseur bij HWRK

6. Digitalisering met behulp van blended-reality en AI

Blended reality, oftewel het toevoegen van een digitale laag aan de fysieke wereld, zal leiden tot structurele veranderingen in hoe en waar we werken, voorspelt Bartels. ‘Blended reality herdefinieert waar en in welke werkomgeving we werken.’ Volgens Bartels maakt deze technologie het mogelijk om de fysieke wereld digitaal te manipuleren, waardoor je kan werken zonder traditionele werkplek of beeldscherm. ‘De integratie van mixed reality in kantooromgevingen draait niet om superrealistische ervaringen, naadloze connectiviteit of gamification, maar om betekenisgeving en nieuwe manieren voor het uitvoeren van taken.’

Lettink vult aan dat kunstmatige intelligentie (AI) kan dienen als een assistent voor toekomstige werkprocessen: ‘AI zal ons helpen om onze taken te verschuiven van individuele, vaak repetitieve taken naar complexere taken gericht op evaluatie en creatie. Een praktisch voorbeeld hiervan is de verschuiving van het handmatig analyseren van data naar het laten analyseren van data door AI, gevolgd door het – in samenspel met AI en je collega’s – evalueren van de resultaten.

7. Experimenteren als iteratief proces

Experimenten in Workplace Management gaan volgens Lettink verder dan eenmalige pilots of tijdelijke opstellingen voor een beperkte groep testgebruikers. Eerder werden werkomgevingen ontworpen en ingericht met een langetermijnperspectief voor 5, 10 of 20 jaar. Lettink stelt dat dit in een snel veranderende omgeving niet langer werkt, maar dat we voortaan ‘rekening houden dat de geboden oplossing aan verandering onderhevig is’.

Houd rekening met het bieden van een oplossing die 80 procent past en direct na de implementatie bijgeschaafd moet worden” – Nick Lettink, directeur en programmamanager bij YNNO

Lettink: ‘Houd rekening met het bieden van een oplossing die 80 procent past en direct na de implementatie bijgeschaafd moet worden, en daarna weer en weer. Dit vraagt om een ander gesprek, andere opbouw van budgetten en een continue dialoog. Een dialoog tussen bestuurders, gebruikers, workplace managers en leveranciers. Alleen zo kom je samen tot steeds betere passende oplossing.’

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found