Jouw profiel

Registreren Inloggen

Live online masterclass: Bouwen aan een dynamisch functie- en rollenhuis

Beschikbaarheid en prijs

0
4 dagdeel
Masterclass

Live online masterclass: in het kort

Wat leert u in deze masterclass?

In deze masterclass maakt u kennis met verschillende wijzen van functie-ontwerp en de toepassing van waarderingsmethodieken. Ook leert u de bouwstenen te gebruiken voor het ontwikkelen en onderhouden van: 

 • een functiehuis dat meebeweegt met veranderingen binnen en rond uw organisatie en daarmee de wendbaarheid van uw organisatie ondersteunt;
 • een functiehuis dat zorgt voor de herkenbaarheid van functies, gebaseerd op een objectieve waardering en indeling;
 • een functiehuis dat een legitimatie vormt van beloningsverschillen;
 • een functiehuis dat ingebed is in andere HR-instrumenten voor organisatieontwikkeling en performance;
 • een functiehuis waarin het toenemend belang van rollen een plek krijgt.

Daarmee legt u de concrete basis voor een plan van aanpak voor het nieuw bouwen en/of onderhouden van uw functiehuis. Ook krijgt u inzicht in hoe u rollen incorporeert in het functiehuis. U krijgt daarbij hulp en input van de docent. 

Dit zijn de resultaten van de masterclass: 

 • U heeft een heldere (toekomst)visie op hoe functiewaardering past in een moderne HR-context en de ontwikkelingen binnen uw organisatie ondersteunt.
 • U kunt bepalen welke systeem van functiewaardering het beste past bij uw organisatie of hoe u met uw huidige systematiek om kunt gaan.
 • U kent de principes en vormen van een functiebeschrijving, het onderscheid tussen een functie en een rol en u weet welk type functie-/rolbeschrijving past bij uw organisatie. 
 • U weet hoe u om moet gaan met rolbeschrijvingen in relatie met het functiebeschrijvingen.
 • U heeft een plan van aanpak om uw functiehuis te verbouwen of aan te passen aan de actuele situatie.

En u krijgt als bagage mee:

 • Kennis van (erkende) systemen van functiewaardering en functie-ontwerp.
 • Inzicht in de elementen, die het ‘format’ van een functiebeschrijving bepalen.
 • Kennis van de verschillen tussen de diverse soorten functiebeschrijvingen: specifieke en generieke, feitelijke en organieke en hoe rollen daarin passen.
 • Inzicht in de verschillen tussen functies en rollen en de mogelijkheden van een rollenhuis.
 • Hoe je om kunt gaan met het belonen van rollen.

 

Hoe leert u in deze live online masterclass?

 Deze opleiding bestaat uit een online deel in de HR Academy eCampus en vier virtual classrooms (3 ochtenden). In de virtual classrooms (3 ochtenden) draait het om interactie en verdieping. De docent bouwt voort op de inhoud uit het online deel. De eCampus geeft met video’s en artikelen basiskennis, extra informatie en opdrachten over uw eigen organisatie. U stelt een plan van aanpak op voor het nieuw bouwen en/of onderhouden van uw functiehuis en krijgt hier feedback op van de docent.   

Voor wie is deze masterclass?

Deze masterclass is zeker geschikt als u zich hierin herkent:

 • U bent verantwoordelijk voor het functiehuis binnen uw organisatie en u geeft sturing aan het bouwen of onderhouden ervan.
 • U wilt weten hoe u het functiegebouw en de functiebeschrijvingen up-to-date kunt houden om mee te bewegen met veranderingen binnen en rond uw organisatie.
 • U krijgt steeds meer te maken met het verzoek om een rolbeschrijving en wilt weten hoe dit past in uw functiehuis en hoe deze te ontwikkelen en bij te houden.
 • U wilt aan de slag met het uitwerken van een plan van aanpak om uw functiehuis te ontwikkelen of aan te passen aan de actuele omstandigheden binnen de organisatie.

Live online masterclass: programma

Docent: Wilma van Vuuren 

In deze online masterclass krijgt u inzicht in verschillende functiewaarderingssystemen, functie-ontwerpen, functiehuizen en de ontwikkeling van functies naar rollen. Na afloop bent u klaar om op eigen kracht de (ver)bouw van uw functiehuis in gang te zetten. Naast het verkrijgen van kennis en het opdoen van vaardigheden stelt u een plan van aanpak op voor implementatie of grootschalig onderhoud van uw functiehuis. Dit is het programma: 

Vooraf toegang tot: 

De HR Academy eCampus voor opdrachten 

Online dagdeel 1: virtual classroom

09.00 uur – Start  

Aandacht voor: 

 • Introductie en leerdoelen van deelnemers bespreken
 • Trends en ontwikkelingen die invloed hebben op het functiegebouw
 • Inzicht in hoe functies te ontwerpen passend bij de organisatie 
 • Verschillende vormen en typen functiebeschrijvingen en toepassingen (van specifiek naar generiek) en de voor- en nadelen van elk van deze vormen.

 Bespreking van opdrachten uit de eCampus.

 12.00 uur – Einde dagdeel 1

  

Online dagdeel 2: virtual classroom

09.00 uur – Start   

Aandacht voor: 

 • De inzet van functiebeschrijvingen voor meer dan alleen beloning
 • Het juiste format om de doelen te ondersteunen
 • Functies versus rollen, van functie- naar rollenhuis
 • Hoe beloon je functies en rollen
 • Verschillende systemen van functiewaardering

 12.00 uur – Einde dagdeel 2 

 

Online dagdeel 3: virtual classroom

 09.00 uur – Start  

Behandeling huiswerkopdrachten uit de eCampus:

 • Toelichting plan van aanpak voor implementatie of grootschalig onderhoud van uw functiehuis
 • Do’s & don’ts
 • Omgaan met stakeholders
 • Implementatie of actualisatie van het functiebouwwerk
 • De toekomst van functiewaardering

12.00 uur – Einde dagdeel 3

Online dagdeel 4: virtual classroom 

09.00 uur – Start

 • Vervolg presentatie per deelnemer en feedback van docent en deelnemers
 • Omgaan met stakeholders Implementatie of actualisatie van het functiebouwwerk
 • De toekomst van functiewaardering

12.00 uur – Einde dagdeel 4 

Agenda :
In veel organisaties werken mensen niet volledig meer in afgebakende functies, maar steeds meer in projecten en rollen. Wat betekent dit voor het bestaande functiehuis? Moet u naast functies gaan werken met generieke rollen? Kortom, hoe zorgt u voor een dynamisch up-to-date functiehuis voor uw organisatie? In deze live online masterclass werkt u aan een plan van aanpak.

02 Nov - 18 Nov

Virtual

€ 1490

Cursus

02 Nov, 09:00, Virtual

04 Nov, 09:00, Virtual

11 Nov, 09:00, Virtual

18 Nov, 09:00, Virtual

Boek training

1x reguliere trainingsprijs

€ 1490

€ 1490

datum

Product price: 1.490,00
Total options:
Order total:

Skills

50

Organisatieontwikkeling

No reviews for this course ...
company logo
HR Academy

Locaties

Virtual

Prijs vanaf

Masterclass: € 1490

BTW: € 312