Een overzicht van de verschillende leervormen; wat leer je en hoe worden deze opgebouwd.

Er worden veel verschillende termen gebruikt voor leervormen. Dit kan soms verwarrend en onoverzichtelijk zijn, waardoor je verwachtingspatroon afwijkt van hetgeen je gaat leren. Wij sommen overzichtelijk op wat de leervormen precies inhouden: 

Opleiding

Een opleiding is een selectie van één of meer onderwijsactiviteiten of cursussen. Vaak leidt een opleiding tot een certificaat waarmee officieel kan worden aangetoond dat bepaalde vaardigheden beheerst worden.  

Cursus

Een cursus is korter dan een opleiding en de inhoud is specifieker. Bij een cursus horen vaak opdrachten die je tussen de cursusdagen uitvoert. Een cursus sluit je af met een diploma, certificaat of bewijs van deelname.

Training

In een training staat ‘toepassing in de praktijk’ centraal. De definitie van een training is Mensen laten oefenen. Een training bestaat uit één of meerdere momenten en een training is korter en specifieker dan een cursus of opleiding. Een training is doorgaans geheel gericht op de praktijk van de deelnemers.

Masterclass

Een masterclass is een les, of serie lessen, die verzorgd wordt door een expert. De invulling verschilt per expert. Soms is het vooral een lezing en soms is het een bijeenkomst waarin mensen onder leiding van de ‘master’ kunnen oefenen.

Workshop 

Een workshop is hetzelfde als een training, maar dan korter en specifieker. Een workshop is erg praktijkgericht en de deelnemers gaan in de workshop zelf aan de slag. Een workshop bestaat uit één bijeenkomst die meestal niet langer duurt dan één dagdeel. Bij workshops worden zelden voorbereiding- of verwerkingsopdrachten gegeven.

Webinar

Een webinar is een online live bijeenkomst waarin kennis wordt gedeeld. Webinars hebben vaak de vorm van een lezing, waarbij de opleider theorie deelt met de kijkers.

Lezing

In een lezing staat kennisoverdracht centraal. Een deskundige geeft een presentatie en de deelnemers kijken, luisteren en stellen eventueel vragen. Bij een lezing is de groepsgrootte minder van belang. In principe zouden duizenden mensen de lezing tegelijkertijd kunnen volgen.

E-learning

Een E-learning is een online van te voren opgenomen training waar je specifieke vaardigheden leert. Vaak is het een combinatie tussen theorie en testjes waar na afloop een (online) bevestiging van slagen gedeeld wordt.

Congres, symposium, conferentie, seminar

Het is een bijeenkomst rond een thema, of voor een bepaalde branche, waarin kennis wordt gedeeld. Deze namen worden door elkaar heen gebruikt.  Meestal bestaat een congres uit lezingen voor alle deelnemers tegelijk (keynote) en workshops en lezingen waar je uit kunt kiezen.

Assessment

Een mondelinge, schriftelijke of online test waar gemeten wordt of bepaalde vaardigheden beheerst worden. Vaak wordt een assessment gekoppeld aan officiële certificering of is nodig om bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren.

Je moet ingelogd zijn om gebruik te maken van deze functie