search Inloggen search Registreren

Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

12
juni

Lian de Snoo

juni 12, 2024

1 views

Nieuw Europees regelkader voor toereikend minimumloon

Europese regels om minimumloon te bepalen

Op dit moment zijn er binnen Europa nog grote verschillen in arbeidswetgeving en kosten van levensonderhoud. Met het nieuwe regelkader is er nu een richtlijn waarmee alle lidstaten kunnen beoordelen of hun minimumloon toereikend is. Zo wil de EU werknemers met een minimumloon laten rondkomen en werken lonend maken. Het blijft wel aan de lidstaten zelf om het minimumloon te bepalen.

In Nederland: bevorderen collectieve onderhandelingen

Naast toereikend loon moet de richtlijn ook de cao-onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties bevorderen. Daardoor vallen straks meer mensen onder de bescherming van een cao, hebben bedrijven een gelijk speelveld en wordt de concurrentie op arbeidsvoorwaarden minder. In Nederland valt nu 72% van de werknemers onder een cao, dit is onder de drempel van 80% die gesteld is in de richtlijn.

Actieplan om te voldoen aan Europese standaarden

Om te voldoen aan de Europese standaarden uit dit nieuwe regelkader wordt er op dit moment aan een actieplan gewerkt door minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en sociale partners. Het is de bedoeling dat dit plan in november 2025 wordt ingediend bij de Europese Commissie.

Mogelijke gevolgen voor het mkb

Het nieuwe regelkader en de daaruit voortvloeiende richtlijn kunnen op verschillende manieren van invloed zijn op jouw bedrijf:

  • Hogere minimumlonen. Als blijkt dat de Nederlandse minimumlonen niet toereikend zijn, dan kan het zijn dat de lonen omhoog gaan. 

  • Belang van cao-onderhandelingen. Het wordt nog belangrijker om een cao af te sluiten of om deel te nemen aan een cao-stelsel.

  • Eerlijkere concurrentie. Oneerlijke concurrentie op basis van lage lonen kan worden aangepakt. 

Moet jij nu iets met het minimumloon?

De nieuwe Europese regels voor toereikende minimumlonen kunnen invloed hebben op jouw bedrijf. Maar zo ver is het nu nog niet. Wat kun jij nu dan doen?

  • Blijf op de hoogte. Zo kun je op tijd inspelen op ontwikkelingen rondom het minimumloon. Dit geeft je voorbereidingstijd en voorkomt onverwacht hogere kosten.

  • Beoordeel de impact. Wat betekent het voor jouw bedrijf als het minimumloon omhoog gaat of als jij je aansluit bij een cao? Als je weet wat de impact zou kunnen zijn, dan kun je de gevolgen beoordelen en realistische plannen maken voor de toekomst. 

  • Bereid je voor. Hoe kun je op deze veranderingen inspelen? Moet je nu de lonen al verhogen, kun je efficiënter gaan werken of kun je hier een kans van maken? Door je voor te bereiden, kun je proactiever handelen en kansen benutten. 

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found