Jouw profiel

Registreren Inloggen

SLIM-subsidie

Stimuleringsregeling voor Leren en Ontwikkelen in het MKB

Bent u op zoek naar mogelijkheden om de groei van uw medewerkers en daarmee het bedrijf te bevorderen? Dan is de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) iets wat u niet mag negeren. Via de SLIM-subsidie streeft de overheid ernaar om leren en ontwikkelen binnen het mkb als vanzelfsprekend te beschouwen.

Investeer in medewerker ontwikkeling in 2023

Als u van plan bent om te investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers en daarmee de groei van uw bedrijf, dan biedt de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) een kans die u niet mag laten liggen. Het doel van de SLIM-subsidie is om leren en ontwikkelen binnen het mkb te bevorderen en tot een alledaagse praktijk te maken.

Wie kan gebruikmaken van de SLIM-subsidie?

De subsidiemogelijkheden zijn toegankelijk voor alle mkb-ondernemers. Bovendien mogen ondernemingen in de landbouw, horeca en recreatiesector, zelfs als ze grootbedrijven zijn, ook een aanvraag indienen. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden ook aanvragen indienen. In zo’n samenwerkingsverband kunnen niet alleen twee mkb-bedrijven participeren, maar ook werkgevers- en werknemersverenigingen, onderwijsinstellingen en een O&O-fonds (een stichting die wordt beheerd door sociale partners).

Welke activiteiten komen in aanmerking voor subsidie?

De activiteiten die in aanmerking komen voor de SLIM-subsidie in 2023 dienen te passen bij tenminste één van de volgende beschrijvingen:

  • 1. Een grondige analyse van uw onderneming om te resulteren in een opleidings- of ontwikkelingsplan. Dit plan moet inzicht verschaffen in de scholingsbehoefte van uw medewerkers.
  • 2. Het faciliteren van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor uw medewerkers.
  • 3. Ondersteuning bieden bij het ontwikkelen of implementeren van een methode die medewerkers stimuleert om hun kennis, vaardigheden en professionele houding verder te ontwikkelen.
  • 4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg, bij een erkend leerbedrijf.
  • De duur van een project waarvoor een mkb-onderneming subsidie aanvraagt, mag maximaal twaalf maanden zijn. Een project uitgevoerd door een grootbedrijf of samenwerkingsverband kan maximaal 24 maanden in beslag nemen.
Aan de slag

Wat is het subsidiebedrag?

Het subsidiepercentage kan oplopen tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Voor individuele bedrijven bedraagt de maximale subsidie € 24.999. Voor samenwerkingsverbanden kan dit oplopen tot maximaal € 500.000.

Looptijd en deadlines voor de SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie kent jaarlijks drie openstellingsperiodes. Als mkb-ondernemer kunt u een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 30 maart, en van 1 september tot en met 28 september. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is de regeling geopend van 1 juni tot en met 27 juli. Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Bij overschrijding van het budget vindt er loting plaats onder alle aanvragen die gedurende de volledige periode zijn ingediend.

Direct een afspraak inplannen?
Hulp nodig of heb je vragen over LiveLearn? Wij zijn er om je te helpen.