Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

26
mei

Lian de Snoo

mei 26, 2023

1 views

Bovenwettelijke vakantiedagen voor je personeel: dit moet je weten

Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn extra vakantiedagen die je medewerkers kunnen krijgen, boven op de wettelijk verplichte vakantiedagen. Vandaar de term boven-wettelijk. Eigenlijk zijn het dus extra vakantie-uren, boven op de wettelijke vakantiedagen.

Wettelijk en bovenwettelijk verlof: wat is het verschil?

Zoals gezegd, wettelijk verlof is verplicht. De hoeveelheid vakantiedagen die een werknemer daarmee opbouwt, is afhankelijk van de hoeveelheid uren die hij of zij werkt. In de wet is geregeld dat iedere werknemer jaarlijks recht heeft op 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt.

Dus: als een werknemer 24 uur per week werkt, heeft hij recht op 96 vakantie-uren per jaar. Deze vakantiedagen zijn relatief kort houdbaar: tot een half jaar na opbouw.

Lees hier alles wat je moet weten over wettelijk verlof.

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn niet wettelijk verplicht. Hierbij gaat het om al het verlof boven op het wettelijke minimum. Daarnaast zijn er andere verschillen: bijvoorbeeld in de manier van opbouw, in houdbaarheid en in de manier van uitbetalen: je mag ervoor kiezen bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen (dit in tegenstelling tot normale vakantiedagen).

Bovenwettelijke vakantiedagen worden meestal opgebouwd gedurende de tijd dat iemand bij een werkgever werkt. Dit is anders bij wettelijke vakantiedagen: die bouwt iemand elk jaar opnieuw op. 

Recht op bovenwettelijk verlof

Toch kan het zijn dat jouw medewerkers recht hebben op bovenwettelijk verlof. Of dat het geval is, kun je bijvoorbeeld terugvinden in de cao, de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. Natuurlijk is het recht op bovenwettelijke vakantiedagen een mooie secundaire arbeidsvoorwaarde, dus het kan geen kwaad om hier een mooie regeling voor te hebben.

Opbouw bovenwettelijke vakantiedagen

Hoe bovenwettelijk verlof wordt opgebouwd, verschilt per werkgever en de afspraken die hierover gemaakt zijn. Over het algemeen geldt: het aantal dienstjaren van een werknemer bij de werkgever is de basis voor de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen. Hoe meer dienstjaren, hoe meer bovenwettelijke vakantiedagen. Vaak staat er in de cao wel iets over een maximum aantal extra verlofdagen dat een werknemer kan opbouwen. 

Opbouw bovenwettelijke vakantiedagen tijdens verlof

Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof bouwt een werknemer gewoon bovenwettelijk verlof op, tenzij hier in het arbeidscontract, de cao of het bedrijfsreglement andere afspraken over zijn gemaakt,

Opbouw bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte

Ook tijdens ziektedagen of als iemand arbeidsongeschikt is, kan een medewerker bovenwettelijk verlof opbouwen. Maar het kan ook zijn dat hierover iets anders overeengekomen is tussen de werkgever en de werknemer. Is iemand langdurig arbeidsongeschikt, dan wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen wettelijk en bovenwettelijk verlof. Een zieke werknemer kan in overleg met de werkgever bovenwettelijke dagen opnemen, bijvoorbeeld om tijdens zijn herstel een vakantie in te lassen. Natuurlijk mag deze vakantie dan niet ten koste gaan van zijn of haar herstel.

Mag personeel bovenwettelijk verlof meenemen naar volgend jaar?

Dat mag, want bovenwettelijke vakantiedagen zijn vijf jaar geldig. Dus iemand kan de bovenwettelijke vakantiedagen uit 2023 tot en met 2028 gebruiken. Daarna zijn ze verjaard en vervallen deze extra vakantiedagen. 

Mag je bovenwettelijk verlof uitbetalen?

Bovenwettelijke vakantiedagen die  jouw medewerkers niet opnemen, mag je uitbetalen. Maar let op! Je mag je werknemer niet verplichten ze te laten uitbetalen, net als een medewerker jou niet mag verplichten tot uitbetaling.

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found