search Inloggen search Registreren

Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

20
oktober

Bouw Wereld

oktober 20, 2023

views

Brandveiligheid: Let op de voorwaarden

Er is steeds meer aandacht voor brandveiligheid. Toch gaat er in de praktijk nog wel eens wat mis doordat niet aan alle voorwaarden van de testrapporten wordt voldaan. Zo voldoet bijvoorbeeld een brandwerend kozijn alleen aan de eisen als dat in een bijpassend brandwerend stelkozijn is geplaatst.

Voor Reynaers Aluminium is brandveiligheid een belangrijk aandachtspunt. “We hebben voor elke situatie wel een oplossing. Dat geldt voor vliesgevels, maar ook voor brandwerende deuren en draai(kiep)ramen”, vertelt technisch manager Bert Maas. Dat betekent dat waar eisen aan de brandwerendheid worden gesteld, hetzelfde aluminium systeem kan worden toegepast als in de overige geveldelen. In aanzicht is het onderscheid dus niet zichtbaar.

De brandwerendheid van de systemen wordt getest door onafhankelijke instituten, die daarvoor gebruik maken van geaccrediteerde ovens. “Wind- en waterdichtheid en andere testen doen we zelf in ons testlaboratorium in Duffel in België, uiteraard onder toezicht van een notified body, maar voor brand- en rooktesten wijken we uit naar andere instituten. Een dergelijke testoven moet aan hoge eisen voldoen en kun je ook niet zomaar overal plaatsen.”

Toegestane afwijkingen

De testen leveren onafhankelijke rapporten op die niet alleen precies aangeven welke brandwerendheid een profielsysteem heeft, maar ook binnen welke voorwaarden die brandwerendheid gegarandeerd wordt gehaald. Dat geldt bijvoorbeeld voor de maximale grootte van een raam of deur en voor de opbouw en de onderdelen van het systeem. Daarbij wordt niet elk formaat of elke afwijkende opstelling getest, maar geeft de geaccrediteerde instelling aan welke afwijkingen van de testopstelling zijn toegestaan zonder afbreuk te doen aan de brandwerendheid. Andere afwijkingen zijn dus niet toegestaan.

De voorwaarden hebben als eerste betrekking op de opbouw van het systeem. “Daar hebben dus vooral de gevelbouwers mee te maken, die de profielen bij ons inkopen en daar zelf ramen, deuren en kozijnen van maken. Sinds 2019 mogen in de gevel alleen nog maar brandwerende deuren en ramen worden toegepast die zijn voorzien van een CE-markering. Zowel de gevelbouwer als maker van die producten moet daarvoor gecertificeerd zijn volgens EN16034. Dat heeft gezorgd voor een aanzienlijke professionalisering in de markt en heeft een behoorlijke boost gegeven. We zijn daarmee echt op de goede weg en we zien ook dat het steeds beter gaat. Er zijn steeds meer gevelbouwers gecertificeerd om de brandwerende draaiende delen te mogen produceren. En die gevelbouwers zijn zich ook steeds meer bewust van de risico’s, met de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid.”

Inbouw

Waar het echter nog weleens mis gaat, is de inbouw van de gecertificeerde brandveilige ramen, deuren en kozijnen. “De testrapporten geven precies aan in welke stelkozijnen de brandwerendheid wordt gehaald. Het maakt uit of een raam- of deurkozijn wordt ingebouwd in beton, in hsb-elementen of in een hardhouten stelkozijn. Die inbouw wordt vaak bepaald door de aannemer, in overleg met de gevelbouwer. De gevelbouwer tekent dan de principedetails en de aannemer voert die uit. Als systeemleverancier zijn wij daar in principe niet bij betrokken.”

brandveiligheid
Bert Maas, technisch manager van Reynaers Aluminium.

Toch ziet Maas het wel in de praktijk gebeuren dat de inbouw en het stelkozijn anders zijn dan in de testrapporten wordt voorgeschreven. “Hier geldt echt dat de brandwerendheid alleen gegarandeerd kan worden als je je houdt aan de voorschriften van de testrapporten. Doe je dat niet, dan gaat dat ten koste van de veiligheid, maar het is eigenlijk ook zonde van je geld. Dan zet je een dure brandwerende deur in een niet brandwerend stelkozijn. We zien wel dat de gevelbouwers ook hier steeds meer op gefocust zijn, maar het blijft een belangrijk aandachtspunt.”

Invoering wkb

Maas hoopt dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor een extra impuls zal gaan zorgen. Als de wet doet waar die voor bedoeld is, dan zou er een betere controle moeten zijn op het gebruik van de juist bouwproducten en -delen en met name ook de juiste toepassing van die producten. Dan zou er dus meer aandacht moeten zijn of brandwerende deuren en ramen ook in de juiste stelkozijnen zijn geplaatst.

“Het is goed dat er aandacht is voor de brandveiligheid van de gevel en dat er serieuze discussie is over hoe we dat doen. Door vooraf de juiste kennis te delen, ontstaan er minder faalkosten en meer veiligheid. Daar is iedereen bij gebaat.”

De rubriek Praktijkcase is een samenwerking tussen een fabrikant en Bouwwereld.

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found