search Inloggen search Registreren

Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

08
november

AfterSales

november 08, 2023

6 views

Clove: Helft winst Euro 7 teniet door NO2

De helft van de verwachte besparingen op de kosten voor de gezondheidszorg bij de invoering van de nieuwe emissienorm Euro 7/Euro VII, zal verloren gaan aan gezondheidsschade, veroorzaakt door overtollige stikstofoxide. Dit komt door het afzwakken van de emissienorm na een lobby van de auto-industrie (lees: Acea) bij de Europese Commissie.

Dat meldt de Britse Guardian op zijn website. Het nieuwsmedium beschikt daarvoor over een exclusieve analyse van het Consortium for Ultra-low Vehicle Emissions (Clove), dat als betaalde consultant de Europese Commissie heeft geadviseerd over de emissienorm. Experts van Clove raadden de commissie aan de toegestane uitstoot van NO2 drastisch in te perken, maar in het aangepaste voorstel blijft de uitstoot daarvan vrijwel ongewijzigd in vergelijking tot de vorige emissienorm, Euro 6.

Lobby

Autofabrikanten hebben kennelijk succesvol gelobbyd dat een drastische inperking van NO2-uitstoot hoge kosten met zich mee zou brengen, tegen beperkte milieuvoordelen. Clove heeft nu berekend dat de kosten voor de auto-industrie om schonere voertuigen te produceren zo’n 30 miljard euro bedragen, een schijntje vergeleken bij de verwachte besparing op de gezondheidskosten van 182 miljard euro.

Door gebruik te maken van het recht op informatie heeft The Guardian e-mails en notulen van de Europese Commissie ingezien, die erop duiden dat autofabrikanten zwaar hebben gelobbyd in Brussel. Verschillende bronnen suggereren dat lagere emissienormen zijn uitgeruild tegen medewerking van de auto-industrie bij het mogelijk maken van het uitfaseren van de verbrandingsmotor in 2035.

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found