Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

23
januari

Over morgen

januari 23, 2024

4 views

De toekomst van het landelijk gebied

Het landelijk gebied kent haar eigen en verschillende ontwikkelingen en uitdagingen. Door klimaatverandering hebben we te maken met extreme weersomstandigheden, wordt de bodemkwaliteit bedreigd en vermindert de biodiversiteit. Sociaal-economische problemen, zoals gebrek aan betaalbare woningen en energiearmoede, creëren onzekerheid en beperkt het nodige toekomstperspectief. De openbare ruimte staat onder druk en de behoefte aan duurzaam voedsel, woningen, energie en recreatie groeit waardoor de belangen van het landelijk gebied dreigen onder te sneeuwen.

Het huidige systeem overschrijdt zijn draagkracht en er is behoefte aan creatieve en integrale oplossingen. De huidige manier van samenleven schiet door het ecologisch plafond en zakt door de sociaaleconomische fundering. En juist in het landelijk gebied komen veel van deze ontwikkelingen samen. Een grote transitie vindt plaats waarin creatieve, integrerende en samenhangende oplossingen de balans herstellen. Alles hangt daarin met alles samen.

Een samenhangende benadering

Het realiseren van fysieke opgaven en beleidsdoelen vereist de inzet van menselijke creativiteit en kennis, samen met beschikbare capaciteit. Een samenhangende aanpak is essentieel vanwege het complexe web van (deel)oplossingen- en transities in het landelijk gebied. Als aanjager van een samenhangende, programmatische manier van werken in het landelijk gebied, delen wij onze aanpak en kritische succesfactoren vanuit zes proceselementen van een gebiedsproces:

  1. Gebiedsgericht inzicht in de opgaven
  2. In gesprek met het gebied
  3. Samenhangende gebiedsanalyse en toekomstscenario’s
  4. Visievorming en (politieke) keuzes maken
  5. Organiseren van een slagvaardige uitvoering
  6. Realisatie, evaluatie en iteratief aan het werk

Missiegedreven aan de slag voor het landelijk gebied

Wij pleiten voor een integrale aanpak en missiegedreven uitvragen om systeemoplossingen te vinden. Langjarige, gebiedsgerichte aanpak met vaste teams en programmatische uitvoering is essentieel. Een sturende overheid en verandering van het economisch systeem blijven nodig, en het vraagt lef om transities te sturen. Samen met opdrachtgevers willen wij een nieuw perspectief ontwikkelen voor het landelijk gebied, waarin we de grenzen van het ecologische plafond niet overschrijden en bouwen aan een stevige sociaaleconomische fundering. Samen bouwen aan creatieve, integrerende en samenhangende oplossingen om de balans te herstellen.

Dit bericht is gedeeltelijk overgenomen van Binnenlands Bestuur waar je ook de whitepaper kan downloaden.

Contactpersonen:

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found