search Inloggen search Registreren

Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

24
oktober

Arts en

oktober 24, 2023

1 views

Gratis bier

De politieke partijen zullen niet blij zijn met de doorrekening die Gupta Strategists maakte van de zorgparagrafen van de verkiezingsprogramma’s. Vooral GroenLinks PvdA, Partij voor de Dieren, SP en BBB (maar op onderdelen ook andere partijen) hebben alle reden om zich eens achter de oren te krabben.

Als de plannen voor de zorg worden uitgevoerd waarvoor volgens de zorgparagrafen een meerderheid bestaat, verdubbelen de zorguitgaven. Nu niet echt een boodschap waarmee je als politieke partij in verkiezingstijd goede sier maakt. Immers, verdubbeling van de zorguitgaven betekent een forse verhoging van de zorgpremie. Daar zitten kiezers niet op te wachten, ongeacht hoe terecht ze het zouden vinden als zorgmedewerkers beter worden beloond, als het eigen risico wordt afgeschaft, als de verpleeghuiscapaciteit wordt verhoogd of als de mondzorg voor volwassenen wordt teruggebracht in het basispakket.

‘Lagere groei van de zorguitgaven, over kostenreductie hebben we het maar helemaal niet meer’

Er lijken geen plannen in de verkiezingsprogramma’s te staan die zouden leiden tot lagere groei van de zorguitgaven bij ongewijzigd beleid, stelt Gupta. Lagere groei dus (de cursivering is van Gupta), over kostenreductie hebben we het maar helemaal niet meer. Wat dit ongewijzigd beleid betreft: op het gebied van beleidswijzigingen geeft een meerderheid van de partijen aan meer aandacht te willen voor preventie, een grotere rol te willen toebedelen aan de huisarts en werk te willen maken van lagere administratielasten voor zorgverleners. Daar redden ze het niet mee om de beloofde ideeën gefinancierd te krijgen zonder dat de verzekerde de dupe wordt. Nog afgezien van het feit dat ‘willen’ geen antwoord geeft op de vraag hoe deze wensen in de praktijk moeten worden gebracht.

Voorlopig is maar één conclusie mogelijk: het gratis bier wordt duur betaald.

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found