search Inloggen search Registreren

Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

09
januari

De laatste

januari 09, 2024

2 views

HEMA bepaalt klimaatvoetafdruk

In de komende jaren wil HEMA de CO2-eq uitstoot flink reduceren. Hiervoor sluit HEMA aan bij de wereldwijd erkende CO2 -reductiedoelstellingen van het Science Based Targets initiative. In 2030 wil HEMA de CO2-eq uitstoot van de eigen operaties (scope 1 en 2) verminderen met 75% tegenover 2019 en die van de overige activiteiten in de keten (scope 3) met bijna 50%. Daarnaast committeert HEMA zich aan de langetermijndoelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Metabolic heeft voor HEMA de klimaatvoetafdruk (over het basisjaar 2019) berekend aan de hand van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Dit is de internationale standaard voor het opstellen van de klimaatvoetafdruk van een bedrijf. De informatie die is gebruikt voor de nulmeting voldoet ten minste aan de minimumvoorwaarden van het Greenhouse Gas Protocol.

Tijdens het project heeft Metabolic ook gekeken naar de kwaliteit van de aangeleverde data en gelet op volledigheid en nauwkeurigheid. Op basis van deze analyse zijn er aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de data te verbeteren. Vooral het assortiment van HEMA (3.1 Ingekochte goederen en diensten) is een complexe categorie aangezien er duizenden artikelen in de winkels liggen.

SCOPE 1:

Directe CO2-emissies die zijn uitgestoten door HEMA. Bijvoorbeeld CO2-emissies die vrijkomen bij het verbranden van gas voor de verwarming van winkels en kantoren of diesel in de vrachtauto’s die eigendom zijn van HEMA.

SCOPE 2:

CO2-emissies die gepaard gaan met het inkopen van energie, zoals de CO2-emissies die vrijkomen bij het maken van elektriciteit. De uitstoot van deze broeikasgassen vindt ergens anders plaats, maar is wel direct toe te wijzen aan het verbruik van HEMA.

SCOPE 3:

Alle CO2-emissies die zijn uitgestoten tijdens handelingen die gelinkt zijn aan HEMA’s operatie. Dit zijn bijvoorbeeld de grondstofwinning van de producten die HEMA verkoopt, het transport en de productieprocessen van producten, het gebruik van vliegtuigen voor dienstreizen of de verwerking van het afval.

 

 

Voor het berekenen van de klimaatvoetafdruk van een organisatie als HEMA zijn veel gegevens nodig die door verschillende medewerkers binnen HEMA zijn aangeleverd. Vervolgens is de informatie gecontroleerd en opgeschoond. Na deze controle zijn de gegevens van HEMA gekoppeld aan broeikasgasfactoren. Dat zijn gestandaardiseerde getallen die de uitstoot van broeikasgassen per activiteit uitdrukken.

Bron: Metabolic

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found