Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

12
januari

Bouw Wereld

januari 12, 2024

2 views

Het vervangen van een bitumen dak doe je zo!

Als professional in de bouw sta je wellicht voor de uitdaging om een verouderd bitumen dak te vervangen. Een goed uitgevoerde dakvervanging is belangrijk om de duurzaamheid en veiligheid van een gebouw te waarborgen. We delen graag een aantal tips met je met betrekking tot het vervangen van een bitumen dak.

Voer een grondige inspectie uit

Voordat je begint met een bitumen dak vervangen, is het van vitaal belang om een grondige inspectie uit te voeren. Controleer het huidige dak op tekenen van schade, zoals lekkages, blazen in het dakbedekkingsmateriaal of losse bitumenlagen. Identificeer ook eventuele problemen met de dakisolatie en draagconstructie. Een gedetailleerde inspectie zal je helpen om de omvang van het werk nauwkeurig vast te stellen en de benodigde materialen te bepalen.

Verwijder de oude dakbedekking

Voordat je begint met het verwijderen van de oude bitumen dakbedekking, zorg ervoor dat je de nodige veiligheidsmaatregelen neemt, zoals het dragen van beschermende kleding en het opzetten van valbeveiligingssystemen. Verwijder de oude bitumenlagen zorgvuldig, beginnend vanaf de bovenste laag naar de onderste. Gebruik hiervoor geschikt gereedschap, zoals een dakspade, om beschadiging van het dakoppervlak te minimaliseren.

Controleer en Herstel 

Na het verwijderen van de oude dakbedekking, inspecteer en herstel indien nodig het onderliggende substraat. Repareer beschadigde of verrotte delen van het dakoppervlak en zorg ervoor dat het substraat vlak en stabiel is. Een goed voorbereid substraat is cruciaal voor een optimale hechting van de nieuwe bitumen dakbedekking.

Kies het juiste type dakbedekking

Bitumen dakbedekking is verkrijgbaar in verschillende types, waaronder APP (Atactic Polypropylene) en SBS (Styrene-Butadiene-Styrene). De keuze tussen deze types is afhankelijk van factoren zoals klimaat, dakconstructie en budget. APP-bitumen is bijvoorbeeld beter bestand tegen UV-straling, terwijl SBS-bitumen flexibeler is en beter presteert in koude klimaten. Zorg ervoor dat je het meest geschikte type bitumen dakbedekking selecteert voor de specifieke omstandigheden van het project.

Installatie van de het nieuwe bitumen dak

Bij het installeren van de nieuwe bitumen dakbedekking is een zorgvuldige aanpak van essentieel belang. Begin met het aanbrengen van een geschikte onderlaag om de waterdichtheid van het dak te verbeteren. Leg vervolgens de bitumen dakbedekking in banen, waarbij je ervoor zorgt dat de overlappingen correct zijn om waterinfiltratie te voorkomen. Gebruik een gasbrander om de bitumen goed te laten hechten en verzeker jezelf ervan dat de gehele dakbedekking strak en zonder luchtbellen is aangebracht.

Randafwerking en afwerking

Na het leggen van de dakbedekking is het tijd voor de randafwerking. Installeer daktrimmen en zorg voor een goede afdichting rondom de dakranden en eventuele dakdoorvoeren. Controleer opnieuw op mogelijke lekkages en voer indien nodig aanvullende afdichtingswerkzaamheden uit. Een zorgvuldige afwerking is cruciaal om de waterdichtheid van het vernieuwde bitumen dak te waarborgen.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met D&N Dakwerken.

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found