Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

20
oktober

AM

oktober 20, 2022

2 views

Plan Nieuwe Oogst wint prijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen

Het programma ‘Een Nieuwe Bouwcultuur’ richt zich op innovatie in de gebouwde omgeving, zowel in klimaateisen als in woonwensen. Het doel is om vernieuwing en versnelling van de verduurzaming van de woningbouw te stimuleren, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving.

Met de prijsvraag vroeg de gemeente Oirschot landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten om voorstellen voor een stedenbouwkundige en landschap­pelijke visie voor De Kemmer-Eindhovense­dijk. Ook is gevraagd om ontwerpen voor biobased en natuurinclusieve woningbouw voor een gezonde woonomgeving.

Met het winnende plan wil Nieuwe Oogst cultuur en natuur opnieuw in harmonie brengen. De jury sprak van een sterke, integrale inzending met een overtuigende inclusieve benadering. Zij acht de kans op realisatie van dit plan het grootst en heeft hoge verwachtingen van de beleving en de educatieve werking die ervan uit kan gaan.

De gemeente Oirschot is van plan om een vervolgopdracht te verstrekken aan Nieuwe Oogst voor het opstellen van een stedenbouwkundig en landschappelijk Masterplan voor de gebiedsontwikkeling De Kemmer-Eindhovensedijk.

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found