Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

18
januari

Arts en

januari 18, 2024

views

Samenhang

Succes behalen met de inzet op een gezonde leefstijl staat of valt met gelijktijdige aandacht voor de sociale factoren van de persoon in kwestie. Preventieplatform 111 concludeert dit uit pilots die het de afgelopen twee jaar heeft uitgevoerd. Sociale factoren kunnen niet alleen bijdragen aan het ontstaan van een slechte leefstijl, maar vormen ook een belemmering als mensen de stap naar een gezonde leefstijl willen zetten, stelt 111.

Een open deur? Een beetje wel natuurlijk. Bij iemand die problemen heeft op het gebied van bestaanszekerheid staat overleven hoger op de agenda dan de investering in een gezonde leefstijl. En als iemand geen sociaal netwerk heeft, zijn er geen mensen in de directe omgeving die iemand ondersteunen in diens streven naar een gezondere leefstijl.

“Als de sociale factoren geen aandacht krijgen bij het onderwerp gezonde leefstijl, ligt teleurstelling wel erg op de loer”

Toch is het waardevol dat 111 hier aandacht voor vraagt. Leefstijl is niet alleen iets waarin professionals als huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers mensen kunnen begeleiden. Het is ook een onderwerp waarvoor een markt aan coaches is ontstaan. En er zijn campagnes gekomen over meer bewegen en gezonder eten. ‘Zonde van het geld’, stelt 111.

Dat hóeft niet per se zo te zijn, vooropgesteld dat in al deze aandacht voor het onderwerp gezonde leefstijl ook de sociale factoren de aandacht krijgen. Maar als dat niet gebeurt en de aanpak dus eenzijdig blijft, ligt teleurstelling wel erg op de loer.

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found