search Inloggen search Registreren

Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

14
november

Lian de Snoo

november 14, 2023

2 views

Slechts 10.806 aanvragen voor subsidiepot Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) mkb

Aanvragen in behandeling

Op 2 oktober maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend dat er 6.532 aanvragen afgehandeld waren. Hiervan zijn 5.304 aanvragen toegekend. Tot dan toe was er zo’n € 69 miljoen aan energiesteun uitbetaald.

Honderden miljoenen over in subsidiepot

Er zijn nog aanvragen in behandeling en tot nu toe zijn er alleen voorschotten uitgekeerd. Het is dus waarschijnlijk dat het bedrag aan toegekende energiesteun nog oploopt. Maar het is nu al duidelijk dat er flink wat geld – honderden miljoenen – in de energiepot overblijft. Er was namelijk € 350 miljoen uitgetrokken voor de TEK. 

Meeste aanvragen vanuit horeca

Vooral bedrijven in de horeca deden een beroep op de regeling. Bij elkaar waren horecabedrijven zoals restaurants, cafetaria’s en cafés goed voor ongeveer 3.700 aanvragen. Ook veel brood- en banketbakkers maakten gebruik van de regeling: 313 aanvragen.

Bakkers luiden noodklok

In het derde kwartaal van 2022 luidde bakkersbranche NBOV de noodklok vanwege de gestegen kosten. De NOS meldde in september 2022 dat de helft van de bakkers dreigde om te vallen. Vandaar dat er in allerijl een steunregeling werd opgetuigd voor deze groep ondernemers. Het was toen de vraag of de regeling niet te laat kwam voor sommige ondernemers. 

Energiesteun voor het energie-intensief mkb

De TEK-regeling was in het leven geroepen voor bedrijven waarvan minstens 7% van de omzet bestaat uit energiekosten. Via de regeling konden deze bedrijven maximaal 50% van de gestegen energiekosten terugkrijgen, met een maximum van € 160.000. Ze konden de tegemoetkoming aanvragen voor de periode tussen 1 november 2022 en december 2023. Het loket opende op 21 maart en sloot op 2 oktober.

Beheer lopende aanvragen

De TEK-regeling is gesloten, maar je kunt een aanvraag nog wel beheren via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Verklaring kleine aantal aanvragen

Er kunnen meerdere verklaringen zijn waarom het aantal aanvragen voor de TEK een stuk lager is dan van tevoren geschat.

Faillissementen. Het kan zijn dat een deel van de bedrijven dat ervoor in aanmerking kwam inmiddels failliet is gegaan. De energieprijzen waren namelijk al fors gestegen voor 1 november 2022, de datum waarop de steun inging.

Voorschot terugbetalen. Een andere verklaring kan zijn dat ondernemers de subsidie niet hebben aangevraagd uit angst het voorschot terug te moeten betalen. De energieprijzen zijn in 2023 niet zo hoog uitgevallen als van tevoren gedacht.

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found