search Inloggen search Registreren

Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

20
september

Lian de Snoo

september 20, 2023

2 views

Turboliquidatie: dit zijn de voorwaarden

Wat is een turboliquidatie?

Kort gezegd is een turboliquidatie een snelle en kostenbesparende manier van het ontbinden van een bedrijf, een stichting of een vereniging. De turboliquidatie kan snel plaatsvinden doordat er alleen een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of bestuur nodig is. Nadat het besluit tot ontbinding is genomen kan deze gelijk in gang worden gezet. Er hoeft geen curator te worden ingezet, er is geen sprake van vereffening en ook publicatie is niet nodig. Op deze manier is de ontbinding dus snel én goedkoop.

Voorwaarden van een turboliquidatie

Turboliquidaties kunnen alleen plaatsvinden wanneer er geen baten meer aanwezig zijn in de bv. Baten zijn alle activa op de balans van de rechtspersoon. Denk hierbij aan vastgoed, liquide middelen, inventaris, voorraden en vorderingen. Kortom, het bedrijf, de stichting of vereniging heeft geen bezit meer en voert geen activiteiten meer uit.

Heeft jouw bedrijf nog wel baten? Zorg dat je deze afhandelt of kies voor een andere manier van bedrijfsbeëindiging.

De risico’s

Een turboliquidatie brengt ook risico’s met zich mee. Stel dat er na het ontbinden van het bedrijf toch nog baten aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van schulden. Dan kan een schuldeiser via de rechter de turboliquidatie terugdraaien of zelfs een faillissement aanvragen. In dit geval is het bestuur verantwoordelijk, of jij als eigenaar. Ga dus voor jezelf goed na of alle zaken zijn afgehandeld.

Stappenplan in gang zetten turboliquidatie

Om de risico’s van de turboliquidatie zo klein mogelijk te maken voor jou als ondernemer is het goed om alle zaken na te lopen aan de hand van een stappenplan:

 1. Zorg voor de juiste afhandeling van alle voorraden en bedrijfsmiddelen:

  • Ga na of jouw bedrijf nog bezittingen heeft in de vorm van auto's of machines, intellectuele eigendomsrechten en voorraden. Handel deze eigendommen af door ze bijvoorbeeld te verkopen.

  • Check je debiteuren: staan er nog facturen uit? Zorg dat deze betaald worden.

 2. Los je financiers af of tref een regeling:

  • Heeft je bedrijf leningen? Kijk na wat hier de afspraken over zijn en zorg dat dit wordt afgehandeld.

 3. Check je leaseovereenkomsten:

  • Lopen er leaseovereenkomsten? Kunnen deze ontbonden worden? Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn? Kijk dit na en zorg dat het wordt opgezegd of op een andere manier wordt afgehandeld.

 4. Check je aansprakelijkheid:

  • Wanneer er een onterechte turboliquidatie plaatsvindt, is het bestuur of ben jij persoonlijk aansprakelijk. Zorg dus dat alle zaken op de juiste manier zijn afgehandeld.

 5. Kijk na of er contracten opgezegd moeten worden

  • Lopen er nog contracten op naam van jouw bedrijf? Een voorwaarde voor een turboliquidatie is dat de bv leeg is. Zorg dus dat je de nog lopende contracten opzegt. Denk hierbij aan:

   • Bedrijfsverzekeringen

   • Vergunningen

   • Huurovereenkomsten

   • Telefoonnummers

   • Domeinnaam

   • Abonnementen

   • Contracten

  • Bij sommige contracten of accounts is het niet meer mogelijk om toegang te krijgen zodra je bent uitgeschreven bij de KVK. Dit kan je vaak vinden op de websites of in het contract. Zorg ervoor dat je deze zaken hebt afgehandeld voordat je jouw bv gaat uitschrijven.

 6. Zijn alle bovenstaande stappen op dit stappenplan nagelopen? Dan heb je nu als het goed is een lege bv. Je kan nu de turboliquidatie in gang zetten door het ingevulde formulier in te leveren bij de KVK.

Een nieuwe tijdelijke wet: ‘Transparantie Turboliquidatie’

Let op! Op 15 november treedt er een nieuwe tijdelijke wet in werking over de transparantie van een turboliquidatie. Deze wet zorgt voor meer bescherming en transparantie rondom het turboliquidatie proces om misbruik te voorkomen.

Lees meer in het nieuwsartikel 'Turboliquidatie: een nieuwe wet'.

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found