Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

16
mei

Zorgmasters

mei 16, 2023

1 views

VS ter zake kundig als Wzd-functionaris

<blockquote><em>De Wet Zorg en dwang (Wzd) is ingesteld om onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te voorkomen. Het uitgangspunt is: &#8216;Nee, tenzij&#8217;. De rol van toezicht houden op de uitvoering ligt bij de Wzd-functionaris. Onderzoek toont aan dat de Verpleegkundig Specialist (VS) ‘ter zake kundig’ is voor deze rol.</em></blockquote><br>In het kader van de Wet zorg en dwang, ziet de Wzd-functionaris toe op het inzetten van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg. De wet wijst hiervoor een ter zake kundige arts, een gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog-generalist aan.<br>In een pilot werd de verpleegkundig specialist ingezet als Wzd-functionaris, onder mandaat van bevoegde Wzd-functionaris. In drie verpleeghuizen zijn de ervaringen met een VS in de rol van Wzd-functionaris geëvalueerd.<br><strong>Resultaten</strong><br>De VS’en die aan de pilot deelnamen voelen zich bekwaam, ook al is het nog zoeken naar de juiste invulling van deze nieuwe rol.<br>Collega’s in het verpleeghuis zijn positief over de VS als Wzd-functionaris en hebben vertrouwen in de deskundigheid. Zij noemen vooral de verpleegkundige achtergrond van de VS, een kritische en analytische blik en ruime kennis en ervaring met niet-medicamenteuze alternatieven.<br><strong>Beschouwing</strong><br>In de pilot werd de VS werd als ‘ter zake kundig’ gezien. Deze inzichten zijn van belang in het verdere gesprek over de passende functiemix in de ouderenzorg.<br>Ans Tordoir, Miranda Laurant en Anneke van Vught, onderzoekers van het HAN Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, verzamelden samen met twee studenten van de hbo-v de data van de pilot en analyseerden de gegevens per thema. Zij evalueerden de inzet van de VS als Wzd-functionaris vanuit verschillende perspectieven.<br><strong>Verder lezen:</strong><br><ul><br><li>&#8216;Onderzoek: evaluatie inzet VS als Wzd-functionaris &#8211; een eerste verkenning’, door Ans Tordoir, Sara Pütz, Kiley Vonk, Miranda Laurant, Anneke van Vught, in Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde nr. 2 – 2023.</li><br><li>‘Verpleegkundig specialist als Wzd-funcionaris’, Han.nl</li><br></ul><br>&nbsp;<br><em>_____<br /><br>Illustratie: beeld uit video Wet zorg en dwang (Wzd), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport</em><br>

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found