Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

31
mei

Agile Scrum Group

mei 31, 2023

4 views

Wat is de wetenschap achter Scrum?

Feit of fabel? Waar of niet waar? Echt of nep? Tja. Scrum. Zoals het tegenwoordig geïntroduceerd wordt, lijkt het bijna meer een hype of doel op zich en wij volgen elkaar daar keurig in. Gek eigenlijk, voor een generatie die vertrouwt op de exacte wetenschap, lijkt Scrum nog helemaal niet zo wetenschappelijk onderbouwd. En toch kiezen we ervoor. Of is Scrum toch wetenschappelijk?<br><br><h2>Wat is wetenschap?</h2><br>Wetenschap betreft kortgezegd het vergaren van (menselijke) kennis. Het is geordend, systematisch verkregen, feitelijk en controleerbaar. Het is altijd gekoppeld aan het bijbehorende proces van kenniswerving en de omgeving waar de kennis wordt opgedaan. Wetenschappelijk onderzoek dient altijd objectief van aard te zijn en te repliceren (herhalen) te zijn. Daarom start je vaak met een onderzoeksvraag van waaruit je verder te werk gaat om deze wetenschappelijk te beantwoorden. Waarom is wetenschap dan zo belangrijk? Nou omdat je met wetenschap de wereld kan veranderen en de toekomst kan beïnvloeden. Het gaat verder dan inzicht en verwondering want als bron van inspiratie kun je concrete dingen verwezenlijken. Zo stimuleert het voor een belangrijk deel de welvaart.<br><h2>Wat Scrum en wetenschap met elkaar te maken hebben.</h2><br>Het is vrij simpel te verklaren waarom wij snel overtuigd zijn van Agile werken. Agile staat voor wendbaar, flexibel en lenig. Het richt zich op de urgentie om je aan te passen aan situaties als die leiden tot het opleveren van hogere klantwaarde. Laat deze gedachte nou helemaal niet nieuw zijn. Je herinnert je (onbewust) vast nog wel onze lessen over de evolutietheorie van Charles Darwin<br><br><br>(function(d,u,ac,a){var s=d.createElement('script');s.type='text/javascript';s.src='https://c64256.agilescrumgroup.nl/app/js/api.min.js';s.async=true;s.dataset.user=u;s.dataset.campaign=ac;s.dataset.api=a;d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);})(document,65395,'swiaugv7ugqufi2wirag','campaigns');<br><br><h2>Natuurlijke selectie en aanpasbaar vermogen als fundament</h2><br>We wisten destijds nog niet dat Darwin ergens ook een grondlegger is van de Agile filosofie, komt hij nu opeens weer om de hoek kijken. Zijn onderzoek naar de rol van natuurlijke selectie bij planten en dieren heeft aangetoond dat dieren en planten (en dus wij mensen) zich moeten aanpassen om te overleven. Dit zorgt voor de totstandkoming van nieuwe soorten. Al rond 1850 werd het bestaan van evolutie door een groot deel van de wetenschappelijke gemeenschap geaccepteerd. Na jaren bewijsvoering is ook de acceptatie van natuurlijke selectie in de wetenschap erkent. Het werk van Darwin betekende een paradigmaverschuiving en een wetenschappelijke revolutie met grote impact op maatschappij, filosofie en religie. De acceptatie van natuurlijke selectie had tot gevolg dat de mens als dier onderdeel is van de natuur in plaats van een boven de natuur staande levensvorm.<br><br><h2>Empirisme</h2><br>De werkwijze van Darwin kenmerkte zich door grondige waarnemingen en een destijds nog ongebruikelijk fenomeen: empirisme. Empirische redeneringen hielpen hem zijn theorie goed te onderbouwen. Vanuit zijn waarnemingen had hij een aantal bevindingen die de strijd van bestaan en natuurlijke selectie aantoont. Zo bewees hij dat organismen met nadelige eigenschappen in hun leefomgeving eerder sterven. De organismen die zich beter aanpassen blijven juist leven en krijgen meer nakomelingen. Interessant gegeven dus dat empirisme; kennis die gedeeltelijk of geheel voortkomt uit ervaring. Het is een kennistheoretische grondhouding. Het empirisme staat tegenover het rationalisme, wat juist uitgaat van het denken en de rede als bron van kennis. Bij Empirisme blijf je weg van oordelen vooraf en wil je juist toe naar oordelen achteraf. Het gaat in zijn zuivere vorm ervanuit dat het menselijk verstand een onbeschreven blad is. Kennis kan dus onmogelijk alleen uit denken afgeleid worden en heeft een ultieme bron in de ervaring.<br><h2>De koppeling naar het nu</h2><br>Het is dan ook niet zo gek dat de theoretische bron van Scrum – de Scrum Guide van Jeff Sutherland en Ken Schwaber – tevens refereert aan empirisme. Gaaf, net als Darwin!<br>In de Scrum Guide wordt beschreven dat Scrum ontstaan is door Empirisme en Lean denken. Empirisme wordt hierin omschreven als het ontstaan van kennis door ervaring en het maken van beslissingen gebaseerd op observaties. De 3-trap Empirische Scrum pilaren van transparantie-inspectie-aanpassing bekrachtigt deze filosofie en is ook weer direct terug te herleiden aan het Darwinisme. In de gehele Scrum guide zie je dat er maar liefst negen keer Empirisme aangehaald wordt, dit geeft wel aan hoe belangrijk het is.<br> <br> <h2>meer info basistraining</h2><br> <br> <br> <br> <br><h2>Conclusie: Scrum maakt gebruik van wetenschappelijke elementen</h2><br>Kortom, vanuit het Darwinisme en empirisme gezien heeft Scrum wetenschappelijke kenmerken door met name de combinatie van ervaring en waarneming. Zo ben je dus eigenlijk zelf ook een beetje een wetenschapper als je de filosofie daadwerkelijk weet toe te passen en nieuwe inzichten en learnings ondervindt!<br><strong>Ben je na het lezen van de blog nieuwschierig geworden naar de mogelijkheden van Scrum? Bekijk dan een van onze trainingen. Heb je eerst nog wat vragen? Neem dan contact op via info@agilescrumgroup.nl of 020 2614 195 en een van onze consultants helpen je graag verder.</strong><br><h2>Ook interessant:</h2><br><ul><br><li>Agile belonen: wat is het? En hoe doe je het?</li><br><li>Interne vs. externe stakeholders: hoe ga je om met de verschillen?</li><br><li>Wat is Agility? 4 tips voor het versterken van de wendbaarheid</li><br></ul><br>

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found