search Inloggen search Registreren

Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

05
januari

Transport en

januari 05, 2024

3 views

Wat verandert er per 1 januari 2024?

CAO

Per 1 januari 2024 is de cao Beroepsgoederenvervoer gewijzigd. Voor meer informatie daarover zie: Cao-onderhandelingen – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)

Minimumuurloon

Vanaf 1 januari 2024 bestaat het minimumuurloon en dat is vastgesteld op € 13,27 bruto. Het minimumuurloon geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar hebben recht op een bepaald percentage van het minimumuurloon.

Let op! Weinig werknemers die vallen onder de cao Beroepsgoederenvervoer worden betaald volgens het minimumloon. Uitzondering zijn werknemers tot en met 20 jaar, die niet in het bezit zijn van een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto dan wel het wettelijk verplicht TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan. Zij ontvangen op basis van de cao als loon een bepaald percentage van het wettelijk minimumloon. Dat percentage op basis van de cao is hoger dan het percentage dat voor deze werknemers geldt op basis van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag.

Hierbij de link naar de loontabellen en verblijfkostenvergoeding van 2024 

AOW-leeftijd

De pensioenleeftijd op basis van de Algemene Ouderdomswet (AOW) is per 1 januari  67 jaar. Ook de komende jaren is de pensioenleeftijd 67 jaar. Pas in 2028 verandert die in 67 jaar en 3 maanden.

De pensioenleeftijd als genoemd in de AOW is onder andere van belang voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Die arbeidsovereenkomst eindigt op basis van de cao Beroepsgoederenvervoer van rechtswege bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

Onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari 2024 € 0,23 per km. Deze wijziging is onder andere van belang voor bedrijven die de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer betalen op basis van de cao Beroepsgoederenvervoer.

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Het bedrag van de onbelaste thuiswerkvergoeding bedraagt per 1 januari 2024 € 2,35 per dag.

Maximum transitievergoeding

Bij het beëindigen of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever, heeft een werknemer meestal recht op een transitievergoeding. Die vergoeding kent een wettelijk maximum. Voor 2024 is dat maximum vastgesteld op € 94.000 bruto. Is het loon van de werknemer over twaalf maanden hoger dan genoemd bedrag, dan is de maximum transitievergoeding gelijk aan dat hogere loon.

Premies sociale verzekeringen per 1 januari 2024

Klik hier voor de tabel

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found