search Inloggen search Registreren

Jouw profiel

Registreren Inloggen

Artikel

30
april

AfterSales

april 30, 2024

2 views

Werkplaatsfactuur onbetaald? Retentierecht!

Na afronding van de reparatie geeft u de auto weer mee aan de klant. U hebt de factuur toegelicht en de klant zegt toe de factuur te betalen op uw bankrekening. Helaas blijft betaling uit en moet u achter uw geld aan. Boter bij de vis heeft uw voorkeur, maar bij een terugkerende klant bent u eerder geneigd om de factuur mee te geven, zodat de klant ‘op rekening’ mag betalen. Soms kan het niet anders omdat de factuur hoger is dan de dagelijkse pinlimiet. Hoe kan het recht van retentie u helpen?

U hebt geen enkele zekerheid dat de factuur alsnog tijdig wordt betaald. U bent aangewezen op de gebruikelijke incassomaatregelen. Een aanmaning, een ingebrekestelling, een gang naar de rechter, gevolgd door executiemaatregelen zoals een bankbeslag of executoriale verkoop van de auto. Het kan een lang en kostbaar proces worden.

Wanneer de klant zich weer bij u meldt voor een nieuwe reparatie hebt u een betere positie. U kunt gebruik maken van het wettelijk geregelde recht van retentie. Dat recht hoeft u niet vooraf te bedingen via algemene voorwaarden, u hebt dat recht op grond van de wet. U kunt het recht van retentie uitoefenen als u de auto onder u hebt, totdat de klant de (eerdere) werkplaatsfacturen aan u heeft betaald. U schort als het ware de afgifte van de auto op en u behoudt de auto als onderpand.

Van belang is verder dat uw vordering opeisbaar is, dus van de eerder onbetaald gelaten factuur moet de betalingstermijn zijn verstreken. Voor de nieuwe reparatie, moet u contante betaling zijn overeengekomen met de klant. Bovendien moet de factuur en de verplichting tot afgifte van de zaak, in dit geval de auto, met elkaar samenhangen. Maar aan die eis wordt door het autobedrijf meestal voldaan.

U kunt de auto onder u houden totdat de klant aan u heeft betaald. Dat is een mooi drukmiddel, want de meeste klanten hebben de auto snel weer nodig. Maar geef de auto pas af bij volledige betaling: als u de auto afgeeft bent u het retentierecht kwijt.

Wat nu als de klant nog steeds niet betaalt? Dan kunt u naar de rechter om een vonnis te halen tegen de klant op grond waarvan de auto executoriaal mag worden verkocht. U hebt voorrang op de opbrengst van de verkoop, waarmee uw vordering en gemaakte kosten kunnen worden voldaan.

Zelfs als een andere schuldeiser van de klant al eerder beslag heeft gelegd op de auto dan hebt u voorrang op de verkoopopbrengst. Ook kan die schuldeiser uw vordering voldoen, waarna u de auto afgeeft aan die schuldeiser, die vervolgens zelf de auto executoriaal kan verkopen.

Hoe is de situatie als de klant niet de eigenaar is van de auto, bijvoorbeeld omdat de auto gefinancierd of geleased is? Kort gezegd kunt u ook tegen derden met een ouder recht, dus bijvoorbeeld de financieringsmaatschappij, het retentierecht uitoefenen. Die zal dus, om weer de beschikking te krijgen over de auto, uw vordering moeten voldoen.

Geeft u de factuur mee op rekening? Vermeld dan vooraf duidelijk de betaaltermijn. Een termijn van 14 dagen is doorgaans gebruikelijk. Wordt er niet betaald? Hoe eerder u een incassotraject start, hoe hoger de kans dat de factuur alsnog vlot wordt betaald. Als de klant zich weer bij u meldt voor een reparatie, terwijl de vorige factuur nog niet is voldaan, dan doet u een beroep op het retentierecht. Dat hoeft u niet vooraf aan de klant te melden.

Check ook het kentekenregister. Als er NEE staat achter ‘tenaamstellen mogelijk’ onder ‘status van het voertuig’, wees dan op uw hoede. Mogelijk ligt er al beslag op de auto of er is sprake van een financiering. In dat geval krijgt u te maken met derden wanneer u een beroep doet op het retentierecht. Het is een krachtig incassomiddel, maar u moet er zeker van zijn dat u een beroep mag doen op het retentierecht. Een onrechtmatig beroep op dit recht kan u schadeplichtig maken.

What's your reaction ?

Comments (0)

No reviews found